Globe College Sky

Belangrijke data en

Schoolvakanties

Verlof buiten schoolvakanties

Waarom extra verlof en hoe werkt het?

Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof aan buiten de schoolvakanties. Voorbeelden:

  • om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging;
  • wegens andere gewichtige omstandigheden.

In bovengenoemde gevallen kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof invullen. Vervolgens dient u het formulier in bij de directeur van de school. Let op: doe dit 6 weken van tevoren! (waar mogelijk) De formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden via onze website: Download Info.

Is extra verlof toegestaan voor extra vakantie?

Dit is niet geoorloofd. Tevens wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie geen extra verlof gegeven.

Wie verleent extra verlof?

Als de aanvraag voor verlof niet meer dan 10 dagen binnen één schooljaar betreft, beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.


Meer informatie rondom absentie, verzuim en bijzonder verlof vindt u hier: Absentie en Verzuim en Download Info.

Belangrijke data


VMBO Markt bij X11

26 november 2016 10:00 – 14:00 uur

Open dagen

20 januari 2017 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

21 januari 2017 – 10:00 – 15:00 uur Open dag

16 februari 2017 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

10 april 2017 – 18:00 – 20:30 uur Informatieavond

Open lesmiddag basisonderwijs

14 februari 2017 – 13:30 – 15:30 uur

Voortgangsgesprekken met ouders

23 – 24 november 2016

8 – 9 februari 2017

19 – 20 april 2017

17 – 18 mei 2017

Activiteiten- & toetsweken

31 oktober t/m 4 november 2016 Activiteiten- en toetsweek

16 t/m 20 januari 2017 Activiteiten- en toetsweek

27 t/m 31 maart 2017 Activiteiten- en toetsweek

15 t/m 20 juni 2017 Toetsweek leerjaar 3

26 t/m 30 juni 2017 Activiteitenweek OB

Vrije- en vakantiedagen 2016-2017


Start schooljaar

dinsdag 23 augustus 2016

Herfstvakantie

17 t/m 21 oktober 2016

Kerstvakantie

23 december 2016 t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2017

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2017

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2017*

Overige dagen

* Leerlingen zijn vanaf 6 juli roostervrij

[eggbasket]
Jouw Paaseitjes
Vul het formulier in en beantwoord de vragen
LEUK DAT JE MEE HEBT GEDAAN!
Dinsdag ná Pasen krijgen alle deelnemers bericht. Wie weet ben jij wel één van de beste Egg Hunters!
de Egg Hunt is voorbij...
Maar niet getreurd. Volgend jaar komt hij terug om voor jullie de eitjes te verstoppen! ;-)
HELAAS PAASHAAS!
Geweldig gedaan!