Globe College Sky

Ondersteuning

Leerlingenzorg

Ondersteuningsteam

Goede zorg voor leerlingen, ouders en docenten

Leerlingenzorg op het Globe College bestaat uit een zeer goede samenwerking tussen het ondersteuningsteam en onze kernpartners, met als doel: het optimale onderwijsresultaat voor iedere leerling. Wij bieden ondersteuning aan alle leerlingen, ouders en docenten.

Het ondersteuningsteam:

De orthopedagoge, de coördinatoren leerlingzorg, de remedial teachers (RT), de verzuimcoördinator, de schoolopleider, de mentorcoaches en de vertrouwenspersonen.

Onze kernpartners:

De gezinswerker VO-team Jeugd en Gezin, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige en de begeleider passend onderwijs.

Voor meer informatie ga naar: onze Schoolgids.

Globe College Leerlingenzorg

Passend Onderwijs en Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Goed onderwijs voor iedere leerling

Passend onderwijs betekent voor ons dat iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn schoolloopbaan zonder onderbrekingen kan doorlopen en daarbij ondersteuning krijgt als dat nodig is.

In ons ondersteuningsplan hebben we beschreven welke basisondersteuning – de gemiddelde ondersteuning die voor alle leerlingen geldt – wij op school bieden en welke vormen van extra ondersteuning – arrangementen – mogelijk zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de site van Sterk VO of Passend Onderwijs

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Samenwerkingsverband van VO-scholen in Utrecht

Het Globe College heeft vanuit Sterk VO – een samenwerkingsverband van VO-scholen in Utrecht – een vaste BPO.

Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met scholen en besturen de kwaliteit van de Utrechtse scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken. De BPO’ers van Sterk VO hebben een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstelling. Zij zorgen er met de scholen voor dat Passend Onderwijs uitvoering krijgt door actief, adequaat en met een analytische blik met en voor de scholen te werken. Zij zijn de verbinding tussen de scholen en Sterk VO.

Binnen het Globe College maakt de BPO deel uit van het zorgadvies team (ZAT).

Mentor en Mentorcoach

De mentor

De mentor is voor zowel leerling als ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt binnen de school. Vragen over leerprestaties en andere zaken kunnen altijd worden besproken. De leerling ziet de mentor iedere dag. Hij of zij is in eerste instantie de vertrouwenspersoon van de leerling en is vrijwel altijd aanspreekbaar, ook voor de ouder/verzorger. Aarzelt u dan ook niet om contact op te nemen.

De mentorcoach

De mentor wordt in zijn taak bijgestaan door een mentorcoach. De mentorcoach zorgt ervoor dat de mentor zijn taak optimaal kan uitvoeren. Samen werken zij bijv. aan het creëren van een positieve groepshouding. Bovendien maakt de mentorcoach deel uit van ons zorgteam en kan snel inspelen op extra behoeften en steun voor leerlingen.

Leerlingen met problemen

Extra aandacht

Op het Globe college besteden wij extra aandacht aan leerlingen die leerproblemen hebben. Dit kunnen leerstoornissen zijn op taalgebied of bij rekenen. Bij ons op school werken specialisten, zoals een orthopedagoog en docenten die geschoold zijn in leerhulp en/of remedial teaching. Ook is het voor een leerling mogelijk om een faalangst reductie- of SoVa training te volgen.

Coördinator Leerlingzorg

Buiten de normale leerlingbegeleiding

Als er problemen zijn met leerlingen of groepen leerlingen die buiten de normale leerlingbegeleiding vallen, wordt de Coördinator leerlingzorg ingeschakeld. Naast maatwerk pedagogische trajecten in de klas, overlegt hij met interne en externe hulpverleners, ondersteunt de mentoren en mentorcoaches met handelingsplannen en leidt het Zorg Advies Team (ZAT).

Vertrouwenspersoon

Voor alle leerlingen en medewerkers

De heer W. Spruijt en mevrouw H. Altinbicak zijn de vertrouwenspersonen van de school. De leerlingen en medewerkers kunnen hier terecht voor klachten over o.a. seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.

Zorg Advies Team (ZAT)

Voortgang leerlingen met gedrag- of leerproblemen

Het Zorg Advies Team van de school bespreekt regelmatig de voortgang van leerlingen met gedrag- of leerproblemen. In het ZAT zitten een afdelingsleider, de orthopedagoge, de coördinator leerlingzorg, de gezinswerker VO-team Jeugd en Gezin, de jeugdverpleegkundige, de begeleider passend onderwijs en de leerplichtambtenaar.

Grebbeberglaan 7
Utrecht, 3527VX Nederland
Bekijk alle Evenementen op dit Locatie
[eggbasket]
Jouw Paaseitjes
Vul het formulier in en beantwoord de vragen
LEUK DAT JE MEE HEBT GEDAAN!
Dinsdag ná Pasen krijgen alle deelnemers bericht. Wie weet ben jij wel één van de beste Egg Hunters!
de Egg Hunt is voorbij...
Maar niet getreurd. Volgend jaar komt hij terug om voor jullie de eitjes te verstoppen! ;-)
HELAAS PAASHAAS!
een gezegend suikerfeest
Wij wensen alle moslims
een gezegend suikerfeest
Wij wensen alle moslims